Husholdningsaffald

Køkken- og andet husholdningsaffald skal du bortskaffe i affaldscontainerne eller i skakterne. Det er ikke tilladt at henstille affaldsposer på gangarealerne eller øvrige fællesarealer. Benyttes skakterne, skal du anvende hertil egnede affaldsposer, som skal være forsvarligt lukkede, så skakterne ikke stoppes til eller forurenes. Benyttes containerne, opfordres du til at bruge de containere, hvori der er plads, og som kan lukkes efter sig, så det mindsker lugtgener og ikke tiltrækker rotter.


Storskrald

Storskraldsområdet findes til højre for Gebauersgade 8.
Inden der henstilles effekter til storskrald, skal du læse de opsatte skilte omkring reglerne for storskrald, som hænger ved storskraldspladsen. Ikke alt medtages af kommunen og det som af denne grund ikke afhentes af kommunen, er du selv ansvarlig for at fjerne og bortskaffe. Det er vigtigt, at du overholder disse regler, så området syner pænt og ryddeligt og ikke ophobes af affald. Det er ikke tilladt at smide storskrald i affaldscontainere eller skakte. Pap er storskrald og skal derfor placeres i henhold til ovenstående. Endvidere skal storskraldet sorteres i henhold til de af kommunen gældende retningslinjer, som kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside.
Kommunens guide til storskraldssortering kan også findes på følgende link: Sorteringsliste

 

E/F Eckersberg Parken
Gebauersgade 2, 4, 6 og 8
8000 Aarhus C
CVR: 35019693

Newsec Datea A/S
Lyngby
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Aarhus
Skanderborgvej 277, 1. sal, blok 1
8260 Viby J

Næstved
Ringstedgade 24, 1. tv.
4700 NæstvedEmail: info@newsec.dk
Hjemmeside: www.newsec.dk


Følg E/F Eckersberg Parken her:

Facebook
Antal besøgende: 29967 (denne uge: 507)